Kuusamo MD 26.3-27.3.2022 Kilpailuaikataulu / Race schedule

Kilpailussa vapaa startti. Kilpailuaikataulun mukaisella luokkien lähtövälillä - lähdöt minimi 1 minuutin välein.
Race have free start. At the start gategories according teh race schedule -
Starts at intervals of at least 1 minute

Valjakot saavat tulla starttialuueelle aikaisintaan 5 minuuttia, ennen luokan starttiaikaa
- Teams can arrive at the ealiest 5 minute before race class starting time


Lauantai Saturday 26.3.2022

9:00 – 10:25      Ilmottautuminen ja numerolappujen jako, kilapilukeskuksen ravintolassa parkkialueella
                           Registration and distribution of race numbers, race center restsuran parking area


10:30               Kilpailun tervetuliansinfo. Kisakeskuksessa varikkoalueella
                        - Race wellcoming info. In the race center in the depot area

Lähtöajat / Starting times                                                                                                       arvioidut maaliintulo ajat

11:00-11:
45 MD 6 Triathlon 20 km sprint start                                                                   12:00-14:00

12:00–12:50 MD 12 43 km start                                                                                             14:00-16:00

13:00-14:30 MD 4 20 km star                                                                                                 14:00 – 16:30


14:30 – 15:30 MD6 Triathlon punnitus / leveling

10 kg / koira per dog.
Tuokaa reet punnitusalueelle / Bring yous sled to leveling area
Punnitusalue MD 6 parkkipaikalla / Levelling area MD 6 parking area


16:00 – 16:50 MD 6 Triathlon 20 km paino/weight star                                                     17:00 – 18:30


Sunnuntai Sunday 27.3.2022

10:00-11:00 MD 4 20 km start                                                                                                11:00-13:00

11:30- 12:30 MD12 & MD 6 triathlon 43 km distance start                                               13:30 – 16:30
 
16:30  Epävirallinen junioriluokka 4 km 10-15 vuotiaille juniorimushereille 2-3 koiraa
 

 17:00 Lastenluokka

 Lasten luokan jälkeen. Palkintojen jako varikkoalueella / After the children's class. Distribution of prizes in the depot area


Lähtö ja maaliintulo urat on erillisiä ainoastaan varikkoaleille käännyttäessä urat risteävät.
Lähto ja maalialueelle tultaessa lähtevällä valjakolla on aina etuajo oikeus.

- Start trail and finih trail are separate  only trails to parking areas  trail will cross
start and finish area starting team have allways privilege on trail.